Jump to content

Wikipedia:Leet o editathon themes

Frae Wikipedia, the free beuk o knawledge

(in Scots) Here's a leet o themes we kin uise fur futur Scots Wiki editathons, see gin yese hiv ony ideas thit urnae here, ye kin eik thaim on.

(in Scots Gaelic) Seo liosta de dh'ùidhean airson an ath-sheisean dheasachadh air uicipeid na h-Albais. Ma tha ùidh agaibh, cuiribh iad an seo.

(in Inglis) Here's a list of themes we can use for future Scots Wikipedia editathons, if you have any ideas not listed, feel free to add them.

  • Scots Leid relatit hings (Fowk, Events, Media, etc) (Jul 2022)
  • Scots Writers (Julie 2023)
  • Scots Social venues an events
  • Scots Media an Airt (Mar 2021)
  • Maritime
  • Scots Fowk
  • Leids (Jan 2022)
  • Gemms
  • fitba
  • Scots an Irish Pairlament an politics (Jan 2021)

Ither Airtins[eedit soorce]