Jump to content

Kinh Dương Vương

Frae Wikipedia, the free beuk o knawledge

Kinh Dương Vương (Han tu:涇陽王; literally "The Keeng of Kinh Dương"; an aa cawed Khương Lộc Tục), accordin tae the Đại Việt sử ký toàn thư, Kinh Dương Vương ruled ower Chigui (Xích Quỷ; ) an he wis the faither o Lạc Long Quân[1] (who in turn is the faither o the Vietnamese fowk, an their first true king).

At present, Kinh Dương Vương's tomb was located in the village of An Lữ, Thuận Thành District, Bắc Ninh Province .

Kinh Dương Vương's faither wis Đế Minh, his mither wis Vu Tien Nu. Kinh Dương Vương's wife wis Thần Long (her faither wis Động Đình Quân) an they wur Lac Long Quan's parents.

References[eedit | eedit soorce]

See also[eedit | eedit soorce]