Keeng Wen o Zhou

Frae Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ji Chang
Coont o the Wast
King Wen of Zhou.jpg
Coont o Zhou
Ring 1100–1050 BC (50 years)
Born 1152 BC (tradeetional) or 1112 BC (modren estimate)
Bi (Zhou state)
Dee'd 1050 BC (aged 62)
Cheng (Zhou state)
Buirial Bi (Zhou state)
Spouse Taisi
Issue Bo Yikao
Fa, Keeng Wu o Zhou
Xian, Marquis o Guan
Dan, Duke o Zhou
Du, Marquis o Cai
Zhenduo, Coont o Cao
Wu, Coont o Cheng
Chu, Marquis o Huo
Feng, Coont o Wey
Zai, Count o Dan
Posthumous name
Keeng Wen (文王)
Emperor Wen (文皇帝)
Temple name
Shizu (始祖, lit. "First Foonder")
Faither King Ji of Zhou
Mither Tairen

Keeng Wen o Zhou (Cheenese: 周文王; pinyin: Zhōu Wén Wáng; 1112 – 1050 BC, the Civilisin Keeng) wis coont o Zhou in the late Shang dynasty in auncient Cheenae.