Video gemme airtist

Frae Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A gemme airtist is an airtist wha creates airt for ane or mair teeps o gemmes.