Jiaqing Emperor

Frae Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Jiaqing Emperor
清 佚名 《清仁宗嘉庆皇帝朝服像》.jpg
7t Emperor o the Qing Dynasty
Ring 9 Februar 1796 – 2 September 1820
Coronation 9 Februar 1796
Predecessor Qianlong Emperor
Successor Daoguang Emperor
Regent Qianlong Emperor (1796–1799)
Born 13 November 1760(1760-11-13)
Auld Simmer Palace, Beijing
Dee'd 2 September 1820(1820-09-02) (aged 59)
Chengde Summer Palace, Hebei
Buirial Western Qing Tombs
Empress Empress Xiaoshurui
Empress Xiaoherui
Issue Prince Mu
Heshuo Princess Zhuangjing
Mianning, Prince Zhi
Gulun Princess Zhuangjing
Heshuo Princess Hui'an
Miankai, Prince Dun
Mianxin, Prince Rui
Mianyu, Prince Hui
Gulun Princess Huimin
five ither unnamed dauchters
Full name
Cheenese: Aixin-Jueluo Yongyan愛新覺羅永琰, later Yongyan 顒琰
Manchu: Aisin-Gioro Yongyan ᠠᠪᡴᠠᡳ ᠶᠣᠩ ᠶᠠᠨ
Posthumous name
Emperor Shòutiān Xìngyùn Fūhuà Suīyóu Chóngwén Jīngwǔ Guāngyù Xiàogōng Qínjiǎn Duānmǐn Yīngzhé Ruì
受天興運敷化綏猷崇文經武光裕孝恭勤儉端敏英哲睿皇帝
Temple name
Qīng Rénzōng
清仁宗
Hoose Aisin Gioro
Faither Qianlong Emperor
Mither Empress Xiaoyichun

The Jiaqing Emperor (Cheenese: 嘉慶帝; pinyin: Jiāqìng Dì; Wade–Giles: Chia1-ch'ing4 Ti4; Mongolian: Sayishiyaltu Yirugertu Khaan‎, 13 November 1760 – 2 September 1820), personal name Aisin Gioro Yongyan, wis the seivent emperor o the Manchu-led Qing dynasty, an the fift Qing emperor tae rule ower Cheenae frae 1796 tae 1820.