Guangxu Emperor

Frae Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Guangxu Emperor
光緒帝
Emperor Guangxu.jpg
Flag of China (1889–1912).svg 11t Qing Emperor o Cheenae
Ring 25 February 1875 – 14 November 1908
Predecessor Tongzhi Emperor
Successor Xuantong Emperor
Regents Empress Dowager Ci'an
(1875–1881)
Empress Dowager Cixi
(1875–1908)
Born 14 August 1871(1871-08-14)
Prince Chun Mansion, Beijing, Cheenae
Dee'd 14 November 1908(1908-11-14) (aged 37)
Zhongnanhai, Beijing, Cheenae
Buirial Chongling Mausoleum, Western Qing Tombs, Cheenae
Spouse Empress Xiaodingjing
Consort Jin
Consort Zhen
Full name
Cheenese: Aixin Jueluo Zaitian (愛新覺羅·載湉)
Manchu: Aisin-Gioro hala i Dzai Tiyan
Mongolian: Altan-Gioro Sai Tiyan
Era name and dates
Cheenese: Guangxu (光緒)
Manchu: Badarangga Doro
Mongolian: Badaragultu Törü‎: 6 Februar 1875 – 21 Januar 1909
Posthumous name
Emperor Tongtian Chongyun Dazhong Zhizheng Jingwen Weiwu Renxiao Ruizhi Duanjian Kuanqin Jing
(同天崇運大中至正經文緯武仁孝睿智端儉寬勤景皇帝)
Temple name
Emperor Dezong o Qing
(清德宗)
Hoose Aisin Gioro
Faither Yixuan, Prince Chun
Mither Yehenara Wanzhen

The Guangxu Emperor (14 August 1871 – 14 November 1908), personal name Zaitian (Manchu: Dzai-Tiyan), wis the elevent emperor o the Qing dynasty, an the nint Qing emperor tae rule ower Cheenae.