Glenn Chandler

Frae Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Glenn Chandler
Born (1949-03-12) 12 Mairch 1949 (age 70)
Edinburgh, Scotland
Thrift Playwricht, screenwriter, novelist
Naitionality Scots
Period Modren
Genre Crime feection
Subject Murther
Notable warks Taggart

Glenn Chandler (born 12 Mairch 1949) is a Scots playwricht an novelist.