Eschatology

Frae Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
zuhayb husein fadac [garaad] waa shaqsi ku hamiyaya inuu wax ka badalo dunida