Callisto (meethology)

Frae Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

In Greek meethology, Callisto or Kallisto (Greek: Καλλιστώ [kallisˈtɔː]) wis a nymph o Lycaon. Transformed intae a bear an set amang the stars, she wis the bear-mither o the Arcadians, throu her son Arcas.