Boite mac Cináeda

Frae Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Boite mac Cináeda
Dee'd 1058
Issue Gruoch o Scotland
Faither Kenneth III, Keeng o Alba

Boite mac Cináeda ("Boite son o Kenneth"; an aa, Bodhe, Boedhe, etc.; d. 1058) was a Scots prince, son o Keeng Kenneth III o Scotland (Cináed mac Duib).