Alexander Stewart o Darnley (d.1404)

Frae Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sir Alexander Stewart o Darnley (dee'd 1404) wis a Scots nobleman. He wis the son o Sir Alexander Stewart o Darnley (d. aft 26 August 1374) an Joanna.