Alexander Cunningham (historian)

Frae Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Alexander Cunningham (1655–1737) wis a Scots diplomat an historian.